סטטיסטיקה 2017

מלך שערי גביע המדינה 2017

דירוגשחקןקבוצהשערים
1אבו עגאג מוחמדסטטיסטיקה 201715
2רוחאנה אילייהסטטיסטיקה 201712
3עליאן מוחמדסטטיסטיקה 201711
4פלדמן מיכאלסטטיסטיקה 201711
5אבו עסא אברהיםסטטיסטיקה 201710
6בן מוחה תומרסטטיסטיקה 201710
7פרוך חאמדסטטיסטיקה 20177
8קחרמונוב איסקנדרסטטיסטיקה 20177
9אלנתשה נידאלסטטיסטיקה 20176
10סמימי מאירסטטיסטיקה 20176
11פליק אדיסטטיסטיקה 20175
12קרפובינסקי שיסטטיסטיקה 20175
13ריבוח דודסטטיסטיקה 20175
14ברק מדינהסטטיסטיקה 20175
15אלון רוסקולופהסטטיסטיקה 20175
16קדוש מייקלסטטיסטיקה 20174
17דודאי אמירסטטיסטיקה 20174
18ברגד חןסטטיסטיקה 20174
19אבו גאנם איברהיםסטטיסטיקה 20174
20איאד אבו בכריסטטיסטיקה 20174
21חממי אורסטטיסטיקה 20173
22בלילטי יגלסטטיסטיקה 20173
23אור צינדרמןסטטיסטיקה 20173
24לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20173
25שלומי אסרףסטטיסטיקה 20173
26ווהבה יוסיסטטיסטיקה 20173
27פיקאדו צדאלוסטטיסטיקה 20173
28חפיף שפירסטטיסטיקה 20172
29קידר יצחקסטטיסטיקה 20172
30ערן ביטוןסטטיסטיקה 20172
31רועי בירנבאוםסטטיסטיקה 20172
32מיסגנאו וורקנך יובלסטטיסטיקה 20172
33אדיר זריהןסטטיסטיקה 20172
34מרדכייב מאורסטטיסטיקה 20172
35אבוליל סאלחסטטיסטיקה 20172
36ברוכוב ארתורסטטיסטיקה 20172
37אברהמי רןסטטיסטיקה 20172
38גרין תמירסטטיסטיקה 20172
39דיבוך מוטיסטטיסטיקה 20172
40אביאל טגהסטטיסטיקה 20171
41אבו פנה מוחמדסטטיסטיקה 20171
42אבו דאהים שריףסטטיסטיקה 20171
43יוני שפיראסטטיסטיקה 20171
44מוסולוב ג'ניהסטטיסטיקה 20171
45בן הרוש יואלסטטיסטיקה 20171
46כהן מתן דניאלסטטיסטיקה 20171
47סרחאן מוסטפהסטטיסטיקה 20171
48זפרני חייםסטטיסטיקה 20171
49גיא דהןסטטיסטיקה 20171
50אוחנה לירוןסטטיסטיקה 20171
51ינקו סהרסטטיסטיקה 20171
52אפרימוב ארקדיסטטיסטיקה 20171
53ניאזוב ברוךסטטיסטיקה 20171
54סלבה ויאצסלבסטטיסטיקה 20170
55שרקה משהסטטיסטיקה 20170
56מאור בן זאבסטטיסטיקה 20170
57גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
58אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
59נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
60מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
61כהן עמריסטטיסטיקה 20170
62יוסף אגרנטיסטטיסטיקה 20170
63שלודי אחמדסטטיסטיקה 20170
64חדד יניבסטטיסטיקה 20170
65דסוקי האשםסטטיסטיקה 20170
66דקל זקיףסטטיסטיקה 20170
67אילוז דבירסטטיסטיקה 20170
68שאקיראת מוחמדסטטיסטיקה 20170
69גולי יקירסטטיסטיקה 20170
70רועי אסאסטטיסטיקה 20170
71ברזני עידןסטטיסטיקה 20170
72זיזואשבילי רפאלסטטיסטיקה 20170
73שרים מחמודסטטיסטיקה 20170
74אבו סולב הישאםסטטיסטיקה 20170
75אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20170
76אסייג איתיסטטיסטיקה 20170
77מנסור בסאםסטטיסטיקה 20170
78נועם כהןסטטיסטיקה 20170
79אבו חמדיה גומעהסטטיסטיקה 20170
80אושר מרגוליססטטיסטיקה 20170
81דרזנר תומרסטטיסטיקה 20170
82ברוך יוניסטטיסטיקה 20170
83פלקובוסקי גינהסטטיסטיקה 20170
84זלמן אלישייבסטטיסטיקה 20170
85אבוליל סעידסטטיסטיקה 20170
86נידאל אבו גנאםסטטיסטיקה 20170
87ליזר עומרסטטיסטיקה 20170
88אברהם ארזסטטיסטיקה 20170
89ביטון שלומיסטטיסטיקה 20170
90חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
91ג'ני יאירסטטיסטיקה 20170
92יאיר רחמנובסטטיסטיקה 20170
93גדאדללה ואסיםסטטיסטיקה 20170
94אבוליל מחמודסטטיסטיקה 20170
95איבנצקי איגורסטטיסטיקה 20170
96קראקה נידאלסטטיסטיקה 20170
97פרץ שובלסטטיסטיקה 20170
98ליברמן יואשסטטיסטיקה 20170
99קיסוס רפאלסטטיסטיקה 20170
100מליחוב אברהםסטטיסטיקה 20170

מלך שערי הליגה 2017

דירוגשחקןקבוצהשערים
1ווהבה יוסיאולטראס תל אביב34
2אבו עגאג מוחמדגמלי באר שבע32
3רוחאנה אילייהאריות חיפה27
4עליאן מוחמדיונה ת"א24
5קחרמונוב איסקנדרדולפיני אשדוד24
6פלדמן מיכאלאולטראס תל אביב23
7בלילטי יגלדולפיני אשדוד21
8אבו עסא אברהיםגמלי באר שבע17
9קרפובינסקי שיאריות חיפה16
10קדוש מייקלדולפיני אשדוד13
11אלון רוסקולופהזאבי יהוד13
12סמימי מאירדולפיני אשדוד12
13שלומי אסרףזאבי יהוד11
14אביאל טגהיהלומי נתניה10
15פרוך חאמדיונה ת"א10
16ריבוח דודאולטראס תל אביב10
17אברהמי רןגמלי באר שבע10
18חממי אוראולטראס תל אביב9
19יוני שפיראזאבי יהוד8
20אלנתשה נידאליונה ת"א8
21מרדכייב מאוראריות חיפה8
22בן הרוש יואלגמלי באר שבע8
23אור צינדרמןזאבי יהוד8
24איאד אבו בכרייונה ת"א8
25פיקאדו צדאלוזאבי יהוד8
26אפרימוב ארקדיאולטראס תל אביב8
27אבו סולב הישאםיונה ת"א7
28מיסגנאו וורקנך יובלדולפיני אשדוד7
29רועי בירנבאוםאולטראס תל אביב7
30לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20177
31ברק מדינהזאבי יהוד7
32פליק אדייהלומי נתניה6
33ברגד חןדולפיני אשדוד6
34כהן מתן דניאלאולטראס תל אביב6
35אבוליל סאלחאריות חיפה6
36דודאי אמיריהלומי נתניה5
37בן מוחה תומראולטראס תל אביב5
38אושר מרגוליסזאבי יהוד5
39אבו גאנם איברהיםיונה ת"א5
40אבוליל סעידאריות חיפה5
41ביטון שלומייהלומי נתניה5
42ג'ני יאירדולפיני אשדוד5
43חפיף שפירסטטיסטיקה 20174
44ערן ביטוןדולפיני אשדוד4
45ברוך יוניסטטיסטיקה 20174
46אדיר זריהןזאבי יהוד4
47דיבוך מוטיגמלי באר שבע3
48קידר יצחקדולפיני אשדוד2
49דרזנר תומראריות חיפה2
50פלקובוסקי גינהגמלי באר שבע2
51ברוכוב ארתורגמלי באר שבע2
52אברהם ארזאולטראס תל אביב2
53פרץ שובלאריות חיפה2
54ניאזוב ברוךאולטראס תל אביב2
55שרקה משהאולטראס תל אביב1
56שלודי אחמדיונה ת"א1
57דסוקי האשםדולפיני אשדוד1
58ברזני עידןאריות חיפה1
59אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20171
60מנסור בסאםיהלומי נתניה1
61אסייג איתיגמלי באר שבע1
62מוסולוב ג'ניהדולפיני אשדוד1
63נועם כהןזאבי יהוד1
64סרחאן מוסטפהיהלומי נתניה1
65גיא דהןגמלי באר שבע1
66זפרני חייםאולטראס תל אביב1
67גרין תמיראריות חיפה1
68איבנצקי איגורגמלי באר שבע1
69מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
70כהן עמריסטטיסטיקה 20170
71אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
72גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
73סלבה ויאצסלבגמלי באר שבע0
74מאור בן זאבזאבי יהוד0
75אבו פנה מוחמדיהלומי נתניה0
76נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
77חדד יניבאולטראס תל אביב0
78יוסף אגרנטייהלומי נתניה0
79שאקיראת מוחמדיונה ת"א0
80אבו דאהים שריףיונה ת"א0
81אילוז דבירגמלי באר שבע0
82דקל זקיףסטטיסטיקה 20170
83רועי אסאזאבי יהוד0
84גולי יקירדולפיני אשדוד0
85שרים מחמודיונה ת"א0
86זיזואשבילי רפאליהלומי נתניה0
87אבו חמדיה גומעהיונה ת"א0
88זלמן אלישייבזאבי יהוד0
89נידאל אבו גנאםסטטיסטיקה 20170
90ליזר עומרגמלי באר שבע0
91חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
92יאיר רחמנוביהלומי נתניה0
93אוחנה לירוןאריות חיפה0
94גדאדללה ואסיםיהלומי נתניה0
95אבוליל מחמודאריות חיפה0
96קראקה נידאליונה ת"א0
97ינקו סהראריות חיפה0
98ליברמן יואשגמלי באר שבע0
99קיסוס רפאלאולטראס תל אביב0
100מליחוב אברהםאריות חיפה0

כרטיסים אדומים 2017

שחקןקבוצהכרטיס אדום
ניאזוב ברוךסטטיסטיקה 20171
פלדמן מיכאלסטטיסטיקה 20171
זפרני חייםסטטיסטיקה 20171
גיא דהןסטטיסטיקה 20171
ווהבה יוסיסטטיסטיקה 20171
ברוכוב ארתורסטטיסטיקה 20171
יאיר רחמנובסטטיסטיקה 20171
בן מוחה תומרסטטיסטיקה 20171
אלון רוסקולופהסטטיסטיקה 20171
אבו עגאג מוחמדסטטיסטיקה 20171
ליברמן יואשסטטיסטיקה 20171
רועי בירנבאוםסטטיסטיקה 20171
אור צינדרמןסטטיסטיקה 20170
אברהמי רןסטטיסטיקה 20170
אבוליל סעידסטטיסטיקה 20170
שלומי אסרףסטטיסטיקה 20170
מרדכייב מאורסטטיסטיקה 20170
קחרמונוב איסקנדרסטטיסטיקה 20170
אבו גאנם איברהיםסטטיסטיקה 20170
לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20170
בן הרוש יואלסטטיסטיקה 20170
כהן מתן דניאלסטטיסטיקה 20170
איאד אבו בכריסטטיסטיקה 20170
רוחאנה אילייהסטטיסטיקה 20170
סרחאן מוסטפהסטטיסטיקה 20170
סמימי מאירסטטיסטיקה 20170
אבוליל סאלחסטטיסטיקה 20170
נידאל אבו גנאםסטטיסטיקה 20170
זלמן אלישייבסטטיסטיקה 20170
אבוליל מחמודסטטיסטיקה 20170
מליחוב אברהםסטטיסטיקה 20170
קיסוס רפאלסטטיסטיקה 20170
דיבוך מוטיסטטיסטיקה 20170
אפרימוב ארקדיסטטיסטיקה 20170
פרץ שובלסטטיסטיקה 20170
ינקו סהרסטטיסטיקה 20170
קראקה נידאלסטטיסטיקה 20170
איבנצקי איגורסטטיסטיקה 20170
גדאדללה ואסיםסטטיסטיקה 20170
ליזר עומרסטטיסטיקה 20170
פיקאדו צדאלוסטטיסטיקה 20170
אוחנה לירוןסטטיסטיקה 20170
ג'ני יאירסטטיסטיקה 20170
גרין תמירסטטיסטיקה 20170
חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
ביטון שלומיסטטיסטיקה 20170
ברק מדינהסטטיסטיקה 20170
אברהם ארזסטטיסטיקה 20170
מיסגנאו וורקנך יובלסטטיסטיקה 20170
אדיר זריהןסטטיסטיקה 20170
סלבה ויאצסלבסטטיסטיקה 20170
אביאל טגהסטטיסטיקה 20170
יוסף אגרנטיסטטיסטיקה 20170
רועי אסאסטטיסטיקה 20170
גולי יקירסטטיסטיקה 20170
פליק אדיסטטיסטיקה 20170
אבו עסא אברהיםסטטיסטיקה 20170
חפיף שפירסטטיסטיקה 20170
דקל זקיףסטטיסטיקה 20170
אילוז דבירסטטיסטיקה 20170
אבו דאהים שריףסטטיסטיקה 20170
שאקיראת מוחמדסטטיסטיקה 20170
דסוקי האשםסטטיסטיקה 20170
שרים מחמודסטטיסטיקה 20170
חדד יניבסטטיסטיקה 20170
שלודי אחמדסטטיסטיקה 20170
כהן עמריסטטיסטיקה 20170
מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
מאור בן זאבסטטיסטיקה 20170
שרקה משהסטטיסטיקה 20170
אבו פנה מוחמדסטטיסטיקה 20170
ברזני עידןסטטיסטיקה 20170
זיזואשבילי רפאלסטטיסטיקה 20170
פלקובוסקי גינהסטטיסטיקה 20170
ברגד חןסטטיסטיקה 20170
עליאן מוחמדסטטיסטיקה 20170
ברוך יוניסטטיסטיקה 20170
אושר מרגוליססטטיסטיקה 20170
ערן ביטוןסטטיסטיקה 20170
בלילטי יגלסטטיסטיקה 20170
חממי אורסטטיסטיקה 20170
אלנתשה נידאלסטטיסטיקה 20170
דרזנר תומרסטטיסטיקה 20170
נועם כהןסטטיסטיקה 20170
קידר יצחקסטטיסטיקה 20170
יוני שפיראסטטיסטיקה 20170
מוסולוב ג'ניהסטטיסטיקה 20170
דודאי אמירסטטיסטיקה 20170
אבו חמדיה גומעהסטטיסטיקה 20170
מנסור בסאםסטטיסטיקה 20170
אסייג איתיסטטיסטיקה 20170
פרוך חאמדסטטיסטיקה 20170
קרפובינסקי שיסטטיסטיקה 20170
אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20170
קדוש מייקלסטטיסטיקה 20170
אבו סולב הישאםסטטיסטיקה 20170
ריבוח דודסטטיסטיקה 20170

כרטיסים צהובים 2017

דירוגשחקןקבוצהכרטיס צהוב
1אור צינדרמןזאבי יהוד6
2ווהבה יוסיאולטראס תל אביב5
3אלון רוסקולופהסטטיסטיקה 20175
4פרוך חאמדיונה ת"א4
5סמימי מאירדולפיני אשדוד4
6שלומי אסרףזאבי יהוד4
7בן מוחה תומראולטראס תל אביב3
8חממי אוראולטראס תל אביב3
9עליאן מוחמדיונה ת"א3
10איאד אבו בכרייונה ת"א3
11אבו עגאג מוחמדגמלי באר שבע3
12אברהמי רןגמלי באר שבע3
13גיא דהןסטטיסטיקה 20173
14זפרני חייםאולטראס תל אביב3
15קיסוס רפאלאולטראס תל אביב3
16יוסף אגרנטיסטטיסטיקה 20172
17קרפובינסקי שיאריות חיפה2
18אסייג איתיגמלי באר שבע2
19אלנתשה נידאליונה ת"א2
20אבו גאנם איברהיםיונה ת"א2
21מרדכייב מאוראריות חיפה2
22אבוליל סאלחאריות חיפה2
23אבוליל סעידאריות חיפה2
24יאיר רחמנוביהלומי נתניה2
25פיקאדו צדאלוזאבי יהוד2
26קראקה נידאלסטטיסטיקה 20172
27סלבה ויאצסלבגמלי באר שבע1
28אבו פנה מוחמדיהלומי נתניה1
29דסוקי האשםדולפיני אשדוד1
30שלודי אחמדיונה ת"א1
31דקל זקיףסטטיסטיקה 20171
32חפיף שפירסטטיסטיקה 20171
33פליק אדייהלומי נתניה1
34יוני שפיראזאבי יהוד1
35מנסור בסאםיהלומי נתניה1
36דודאי אמיריהלומי נתניה1
37דרזנר תומראריות חיפה1
38בלילטי יגלדולפיני אשדוד1
39ערן ביטוןדולפיני אשדוד1
40אדיר זריהןזאבי יהוד1
41בן הרוש יואלגמלי באר שבע1
42פלדמן מיכאלאולטראס תל אביב1
43רוחאנה אילייהאריות חיפה1
44אבוליל מחמודאריות חיפה1
45איבנצקי איגורגמלי באר שבע1
46ניאזוב ברוךאולטראס תל אביב1
47כהן עמריסטטיסטיקה 20170
48אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
49נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
50שרקה משהאולטראס תל אביב0
51אביאל טגהיהלומי נתניה0
52מאור בן זאבזאבי יהוד0
53גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
54מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
55חדד יניבאולטראס תל אביב0
56שאקיראת מוחמדיונה ת"א0
57אבו דאהים שריףיונה ת"א0
58אילוז דבירגמלי באר שבע0
59רועי אסאזאבי יהוד0
60גולי יקירדולפיני אשדוד0
61אבו עסא אברהיםגמלי באר שבע0
62ברזני עידןאריות חיפה0
63זיזואשבילי רפאליהלומי נתניה0
64שרים מחמודיונה ת"א0
65אבו סולב הישאםיונה ת"א0
66קדוש מייקלדולפיני אשדוד0
67אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20170
68אבו חמדיה גומעהיונה ת"א0
69מוסולוב ג'ניהדולפיני אשדוד0
70קידר יצחקדולפיני אשדוד0
71ברגד חןדולפיני אשדוד0
72נועם כהןזאבי יהוד0
73אושר מרגוליסזאבי יהוד0
74ברוך יוניסטטיסטיקה 20170
75ריבוח דודאולטראס תל אביב0
76פלקובוסקי גינהגמלי באר שבע0
77מיסגנאו וורקנך יובלדולפיני אשדוד0
78רועי בירנבאוםסטטיסטיקה 20170
79כהן מתן דניאלאולטראס תל אביב0
80לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20170
81ברוכוב ארתורגמלי באר שבע0
82קחרמונוב איסקנדרדולפיני אשדוד0
83זלמן אלישייבזאבי יהוד0
84סרחאן מוסטפהיהלומי נתניה0
85ליזר עומרגמלי באר שבע0
86נידאל אבו גנאםסטטיסטיקה 20170
87ברק מדינהזאבי יהוד0
88אברהם ארזאולטראס תל אביב0
89חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
90ביטון שלומייהלומי נתניה0
91ג'ני יאירדולפיני אשדוד0
92גרין תמיראריות חיפה0
93אוחנה לירוןאריות חיפה0
94גדאדללה ואסיםיהלומי נתניה0
95ינקו סהראריות חיפה0
96פרץ שובלאריות חיפה0
97אפרימוב ארקדיאולטראס תל אביב0
98דיבוך מוטיגמלי באר שבע0
99ליברמן יואשגמלי באר שבע0
100מליחוב אברהםאריות חיפה0