לוח כדורעף חופים – נוער 2018

לוח כדורעף חופים - נוער 2018

תאריךמשחקתוצאותענףעונהסטטוס
2018-05-08 15:41:288 במאי 2018 לירון סיבוני - ולריה שבנצקו VS מייקל עופרי - מארק בורדייני-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:42:248 במאי 2018 סאמי עופרי - מישל זנקו VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב18 - 30כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:43:118 במאי 2018 שמעון מלכה - שביב ריינליב VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט17 - 30כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:43:478 במאי 2018 מייקל עופרי - מארק בורדייני VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:57:208 במאי 2018 דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS שמעון מלכה - שביב ריינליב23 - 5כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:57:578 במאי 2018 לירון סיבוני - ולריה שבנצקו VS סאמי עופרי - מישל זנקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:58:498 במאי 2018 סאמי עופרי - מישל זנקו VS מייקל עופרי - מארק בורדייני-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:59:208 במאי 2018 שמעון מלכה - שביב ריינליב VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 15:59:528 במאי 2018 טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:00:248 במאי 2018 מייקל עופרי - מארק בורדייני VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:00:588 במאי 2018 לירון סיבוני - ולריה שבנצקו VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:01:318 במאי 2018 סאמי עופרי - מישל זנקו VS שמעון מלכה - שביב ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:01:598 במאי 2018 שמעון מלכה - שביב ריינליב VS מייקל עופרי - מארק בורדייני-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:02:438 במאי 2018 טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS סאמי עופרי - מישל זנקו30 - 22כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:03:268 במאי 2018 דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:04:008 במאי 2018 מייקל עופרי - מארק בורדייני VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:04:268 במאי 2018 דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS סאמי עופרי - מישל זנקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:04:538 במאי 2018 טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS שמעון מלכה - שביב ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:05:408 במאי 2018 טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS מייקל עופרי - מארק בורדייני-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:06:058 במאי 2018 שמעון מלכה - שביב ריינליב VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:06:348 במאי 2018 סאמי עופרי - מישל זנקו VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:07:028 במאי 2018 מייקל עופרי - מארק בורדייני VS סאמי עופרי - מישל זנקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:07:258 במאי 2018 לירון סיבוני - ולריה שבנצקו VS שמעון מלכה - שביב ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:08:008 במאי 2018 דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:08:368 במאי 2018 דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS מייקל עופרי - מארק בורדייני-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:09:048 במאי 2018 טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:09:328 במאי 2018 שמעון מלכה - שביב ריינליב VS סאמי עופרי - מישל זנקו-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:10:008 במאי 2018 מייקל עופרי - מארק בורדייני VS שמעון מלכה - שביב ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:10:288 במאי 2018 סאמי עופרי - מישל זנקו VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק
2018-05-08 16:10:598 במאי 2018 לירון סיבוני - ולריה שבנצקו VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב-כדורעף חופים נוער בנים ובנות2018סיכום המשחק