לוח משחקים 2018/19

לוח משחקים 2018/19

תאריךמשחקזמן/תוצאהענףעונהאולםסטטוס משחק
2018-12-17 20:00:1717 בדצמבר 2018 כפר קאסם - כו"ח הצפון חיפה28 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19כפר קאסם
הסתיים - לזירת המשחק
2018-12-17 20:00:3517 בדצמבר 2018 לביאות השרון - ח-רשת יהוד26 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19כפר קאסם
הסתיים - לזירת המשחק
2019-01-08 20:00:218 בינואר 2019 כו"ח הצפון חיפה - כוח-רשת מודיעין50 - 15ליגת כדורשת אס"ח2018/19חיפה
הסתיים - לזירת המשחק
2019-01-08 21:00:438 בינואר 2019 ח-רשת יהוד - כפר קאסם50 - 19ליגת כדורשת אס"ח2018/19חיפה
הסתיים - לזירת המשחק
2019-02-19 20:00:0119 בפברואר 2019 נמרות באר שבע - כו"ח הצפון חיפה29 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19מודיעיןהסתיים - לזירת המשחק
2019-02-19 20:00:3019 בפברואר 2019 לביאות השרון - כו"ח הצפון חיפה22 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19מודיעיןהסתיים - לזירת המשחק
2019-02-19 20:00:4119 בפברואר 2019 נמרות באר שבע - כוח-רשת מודיעין62 - 59ליגת כדורשת אס"ח2018/19מודיעיןהסתיים - לזירת המשחק
2019-02-19 20:00:4819 בפברואר 2019 כוח-רשת מודיעין - לביאות השרון53 - 53ליגת כדורשת אס"ח2018/19מודיעיןהסתיים - לזירת המשחק
2019-03-09 19:30:269 במרץ 2019 כוח רשת מודיעין - ח-רשת יהוד24 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19הוד השרוןהסתיים - לזירת המשחק
2019-03-09 19:30:339 במרץ 2019 לביאות השרון - כפר קאסם50 - 24ליגת כדורשת אס"ח2018/19הוד השרוןהסתיים - לזירת המשחק
2019-03-09 20:30:189 במרץ 2019 כפר קאסם - נמרות באר שבע32 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19הוד השרוןהסתיים - לזירת המשחק
2019-03-09 20:30:579 במרץ 2019 מס"ח כו"ח הצפון חיפה - ח-רשת יהוד45 - 54ליגת כדורשת אס"ח2018/19הוד השרוןהסתיים - לזירת המשחק
2019-04-07 20:00:067 באפריל 2019 כוח-רשת מודיעין - כפר קאסם61 - 52ליגת כדורשת אס"ח2018/19באר שבעהסתיים - לזירת המשחק
2019-04-11 20:00:2011 באפריל 2019 לביאות השרון - נמרות באר שבע59 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19באר שבעהסתיים - לזירת המשחק
2019-04-11 21:00:5111 באפריל 2019 נמרות באר שבע - ח-רשת יהוד27 - 50ליגת כדורשת אס"ח2018/19באר שבעהסתיים - לזירת המשחק