סטטיסטיקה 2017

מלך שערי גביע המדינה 2017

דירוגשחקןקבוצהשערים
1אבו עגאג מוחמדסטטיסטיקה 201715
2רוחאנה אילייהסטטיסטיקה 201712
3פלדמן מיכאלסטטיסטיקה 201711
4עליאן מוחמדסטטיסטיקה 201711
5אבו עסא אברהיםסטטיסטיקה 201710
6בן מוחה תומרסטטיסטיקה 201710
7פרוך חאמדסטטיסטיקה 20177
8קחרמונוב איסקנדרסטטיסטיקה 20177
9אלנתשה נידאלסטטיסטיקה 20176
10סמימי מאירסטטיסטיקה 20176
11פליק אדיסטטיסטיקה 20175
12ריבוח דודסטטיסטיקה 20175
13קרפובינסקי שיסטטיסטיקה 20175
14ברק מדינהסטטיסטיקה 20175
15אלון רוסקולופהסטטיסטיקה 20175
16קדוש מייקלסטטיסטיקה 20174
17דודאי אמירסטטיסטיקה 20174
18ברגד חןסטטיסטיקה 20174
19אבו גאנם איברהיםסטטיסטיקה 20174
20בכרי איאדסטטיסטיקה 20174
21לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20173
22חממי אורסטטיסטיקה 20173
23בלילטי יגלסטטיסטיקה 20173
24אור צינדרמןסטטיסטיקה 20173
25שלומי אסרףסטטיסטיקה 20173
26ווהבה יוסיסטטיסטיקה 20173
27פיקאדו צדאלוסטטיסטיקה 20173
28מרדכייב מאורסטטיסטיקה 20172
29חפיף שפירסטטיסטיקה 20172
30אברהמי רןסטטיסטיקה 20172
31קידר יצחקסטטיסטיקה 20172
32רועי בירנבאוםסטטיסטיקה 20172
33מיסגנאו וורקנך יובלסטטיסטיקה 20172
34אדיר זריהןסטטיסטיקה 20172
35אבוליל סאלחסטטיסטיקה 20172
36ברוכוב ארתורסטטיסטיקה 20172
37ערן ביטוןסטטיסטיקה 20172
38גרין תמירסטטיסטיקה 20172
39דיבוך מוטיסטטיסטיקה 20172
40יוני שפיראסטטיסטיקה 20171
41אפרימוב ארקדיסטטיסטיקה 20171
42מוסולוב ג'ניהסטטיסטיקה 20171
43בן הרוש יואלסטטיסטיקה 20171
44כהן מתן דניאלסטטיסטיקה 20171
45אביאל טגה אברהסטטיסטיקה 20171
46סרחאן מוסטפהסטטיסטיקה 20171
47אבו דאהים שריףסטטיסטיקה 20171
48זפרני חייםסטטיסטיקה 20171
49גיא דהןסטטיסטיקה 20171
50טשגר אברהםסטטיסטיקה 20171
51אוחנה לירוןסטטיסטיקה 20171
52ינקו סהרסטטיסטיקה 20171
53אבו פנה מוחמדסטטיסטיקה 20171
54ניאזוב ברוךסטטיסטיקה 20171
55סלבה ויאצסלבסטטיסטיקה 20170
56מאור בן זאבזאבי יהוד0
57גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
58אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
59נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
60מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
61כהן עמריסטטיסטיקה 20170
62דסוקי האשםסטטיסטיקה 20170
63מליחוב אברהםסטטיסטיקה 20170
64שלודי אחמדסטטיסטיקה 20170
65חדד יניבסטטיסטיקה 20170
66יוסף אגרנטיסטטיסטיקה 20170
67אבוליל מחמודסטטיסטיקה 20170
68דקל זקיףסטטיסטיקה 20170
69אילוז דבירסטטיסטיקה 20170
70שאקיראת מוחמדסטטיסטיקה 20170
71נידאל גאנםסטטיסטיקה 20170
72רועי אסאסטטיסטיקה 20170
73גולי יקירדולפיני אשדוד0
74שרים מחמודסטטיסטיקה 20170
75ברזני עידןסטטיסטיקה 20170
76זיזואשבילי רפאלסטטיסטיקה 20170
77אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20170
78אבו סולב הישאםסטטיסטיקה 20170
79מנסור בסאםסטטיסטיקה 20170
80אסייג איתיסטטיסטיקה 20170
81נועם כהןסטטיסטיקה 20170
82אבו חמדיה גומעהיונה ת"א0
83אושר מרגוליססטטיסטיקה 20170
84דרזנר תומרסטטיסטיקה 20170
85פלקובוסקי גינהסטטיסטיקה 20170
86אבוליל סעידסטטיסטיקה 20170
87זלמן אלישייבסטטיסטיקה 20170
88ג'ני יאירדולפיני אשדוד0
89ליזר עומרסטטיסטיקה 20170
90אברהם ארזסטטיסטיקה 20170
91ביטון שלומיסטטיסטיקה 20170
92חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
93יאיר רחמנובסטטיסטיקה 20170
94שרקה משהסטטיסטיקה 20170
95ירמיהו אמירסטטיסטיקה 20170
96גדאדללה ואסיםסטטיסטיקה 20170
97איבנצקי איגורסטטיסטיקה 20170
98מארק בורדייניסטטיסטיקה 20170
99קראקה נידאלסטטיסטיקה 20170
100פרץ שובלסטטיסטיקה 20170
101ברוך יוניסטטיסטיקה 20170
102ליברמן יואשסטטיסטיקה 20170
103קיסוס רפאלסטטיסטיקה 20170

מלך שערי הליגה 2017

דירוגשחקןקבוצהשערים
1ווהבה יוסיאולטראס תל אביב34
2אבו עגאג מוחמדגמלי באר שבע32
3רוחאנה אילייהאריות חיפה27
4עליאן מוחמדיונה ת"א24
5קחרמונוב איסקנדרדולפיני אשדוד24
6פלדמן מיכאלאולטראס תל אביב23
7בלילטי יגלדולפיני אשדוד21
8אבו עסא אברהיםגמלי באר שבע17
9קרפובינסקי שיאריות חיפה16
10קדוש מייקלדולפיני אשדוד13
11אלון רוסקולופהזאבי יהוד13
12סמימי מאירדולפיני אשדוד12
13שלומי אסרףזאבי יהוד11
14פרוך חאמדיונה ת"א10
15אברהמי רןגמלי באר שבע10
16ריבוח דודאולטראס תל אביב10
17אביאל טגה אברהיהלומי נתניה10
18חממי אוראולטראס תל אביב9
19מרדכייב מאוראריות חיפה8
20יוני שפיראזאבי יהוד8
21אפרימוב ארקדיאולטראס תל אביב8
22אלנתשה נידאליונה ת"א8
23בן הרוש יואלגמלי באר שבע8
24אור צינדרמןזאבי יהוד8
25בכרי איאדיונה ת"א8
26ירמיהו אמיריהלומי נתניה8
27פיקאדו צדאלוזאבי יהוד8
28לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20177
29אבו סולב הישאםיונה ת"א7
30מיסגנאו וורקנך יובלדולפיני אשדוד7
31רועי בירנבאוםאולטראס תל אביב7
32ברק מדינהזאבי יהוד7
33פליק אדייהלומי נתניה6
34ברגד חןדולפיני אשדוד6
35כהן מתן דניאלאולטראס תל אביב6
36אבוליל סאלחאריות חיפה6
37דודאי אמיריהלומי נתניה5
38בן מוחה תומראולטראס תל אביב5
39אושר מרגוליסזאבי יהוד5
40אבוליל סעידאריות חיפה5
41אבו גאנם איברהיםיונה ת"א5
42ג'ני יאירדולפיני אשדוד5
43ביטון שלומייהלומי נתניה5
44חפיף שפירסטטיסטיקה 20174
45אדיר זריהןזאבי יהוד4
46ערן ביטוןדולפיני אשדוד4
47ברוך יוניסטטיסטיקה 20174
48דיבוך מוטיגמלי באר שבע3
49קידר יצחקדולפיני אשדוד2
50דרזנר תומראריות חיפה2
51פלקובוסקי גינהגמלי באר שבע2
52ברוכוב ארתורגמלי באר שבע2
53אברהם ארזאולטראס תל אביב2
54מארק בורדייניזאבי יהוד2
55פרץ שובלאריות חיפה2
56ניאזוב ברוךאולטראס תל אביב2
57שלודי אחמדיונה ת"א1
58דסוקי האשםדולפיני אשדוד1
59ברזני עידןאריות חיפה1
60אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20171
61מנסור בסאםיהלומי נתניה1
62אסייג איתיגמלי באר שבע1
63נועם כהןזאבי יהוד1
64מוסולוב ג'ניהדולפיני אשדוד1
65סרחאן מוסטפהיהלומי נתניה1
66גיא דהןגמלי באר שבע1
67זפרני חייםאולטראס תל אביב1
68גרין תמיראריות חיפה1
69טשגר אברהםזאבי יהוד1
70שרקה משהאולטראס תל אביב1
71איבנצקי איגורגמלי באר שבע1
72כהן עמריסטטיסטיקה 20170
73נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
74אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
75גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
76מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
77מאור בן זאבזאבי יהוד0
78סלבה ויאצסלבגמלי באר שבע0
79חדד יניבאולטראס תל אביב0
80יוסף אגרנטייהלומי נתניה0
81מליחוב אברהםאריות חיפה0
82דקל זקיףסטטיסטיקה 20170
83אילוז דבירגמלי באר שבע0
84שאקיראת מוחמדיונה ת"א0
85אבוליל מחמודאריות חיפה0
86גולי יקירדולפיני אשדוד0
87רועי אסאזאבי יהוד0
88נידאל גאנםסטטיסטיקה 20170
89זיזואשבילי רפאליהלומי נתניה0
90שרים מחמודיונה ת"א0
91אבו חמדיה גומעהיונה ת"א0
92זלמן אלישייבזאבי יהוד0
93אבו דאהים שריףיונה ת"א0
94ליזר עומרגמלי באר שבע0
95חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
96יאיר רחמנוביהלומי נתניה0
97אוחנה לירוןאריות חיפה0
98גדאדללה ואסיםיהלומי נתניה0
99קראקה נידאליונה ת"א0
100ינקו סהראריות חיפה0
101ליברמן יואשגמלי באר שבע0
102אבו פנה מוחמדיהלומי נתניה0
103קיסוס רפאלאולטראס תל אביב0

כרטיסים אדומים 2017

שחקןקבוצהכרטיס אדום
ניאזוב ברוךסטטיסטיקה 20171
אלון רוסקולופהסטטיסטיקה 20171
אבו עגאג מוחמדסטטיסטיקה 20171
בן מוחה תומרסטטיסטיקה 20171
ברוכוב ארתורסטטיסטיקה 20171
ווהבה יוסיסטטיסטיקה 20171
זפרני חייםסטטיסטיקה 20171
פלדמן מיכאלסטטיסטיקה 20171
גיא דהןסטטיסטיקה 20171
יאיר רחמנובסטטיסטיקה 20171
טשגר אברהםסטטיסטיקה 20171
רועי בירנבאוםסטטיסטיקה 20171
ליברמן יואשסטטיסטיקה 20171
איבנצקי איגורסטטיסטיקה 20170
אבוליל סאלחסטטיסטיקה 20170
קחרמונוב איסקנדרסטטיסטיקה 20170
דיבוך מוטיסטטיסטיקה 20170
אביאל טגה אברהסטטיסטיקה 20170
אבו פנה מוחמדסטטיסטיקה 20170
בכרי איאדסטטיסטיקה 20170
רוחאנה אילייהסטטיסטיקה 20170
אור צינדרמןסטטיסטיקה 20170
סרחאן מוסטפהסטטיסטיקה 20170
ברגד חןסטטיסטיקה 20170
קיסוס רפאלסטטיסטיקה 20170
סמימי מאירסטטיסטיקה 20170
כהן מתן דניאלסטטיסטיקה 20170
בן הרוש יואלסטטיסטיקה 20170
אבו גאנם איברהיםסטטיסטיקה 20170
קרפובינסקי שיסטטיסטיקה 20170
שלומי אסרףסטטיסטיקה 20170
ג'ני יאירדולפיני אשדוד0
גדאדללה ואסיםסטטיסטיקה 20170
גרין תמירסטטיסטיקה 20170
פיקאדו צדאלוסטטיסטיקה 20170
ירמיהו אמירסטטיסטיקה 20170
אוחנה לירוןסטטיסטיקה 20170
מארק בורדייניסטטיסטיקה 20170
שרקה משהסטטיסטיקה 20170
ערן ביטוןסטטיסטיקה 20170
קראקה נידאלסטטיסטיקה 20170
חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
זלמן אלישייבסטטיסטיקה 20170
ביטון שלומיסטטיסטיקה 20170
ינקו סהרסטטיסטיקה 20170
ברק מדינהסטטיסטיקה 20170
אדיר זריהןסטטיסטיקה 20170
פרץ שובלסטטיסטיקה 20170
ברוך יוניסטטיסטיקה 20170
ליזר עומרסטטיסטיקה 20170
אבו דאהים שריףסטטיסטיקה 20170
אברהם ארזסטטיסטיקה 20170
סלבה ויאצסלבסטטיסטיקה 20170
מיסגנאו וורקנך יובלסטטיסטיקה 20170
אבוליל מחמודסטטיסטיקה 20170
נידאל גאנםסטטיסטיקה 20170
חפיף שפירסטטיסטיקה 20170
רועי אסאסטטיסטיקה 20170
גולי יקירדולפיני אשדוד0
פליק אדיסטטיסטיקה 20170
אבו עסא אברהיםסטטיסטיקה 20170
דקל זקיףסטטיסטיקה 20170
אילוז דבירסטטיסטיקה 20170
שאקיראת מוחמדסטטיסטיקה 20170
מרדכייב מאורסטטיסטיקה 20170
שרים מחמודסטטיסטיקה 20170
יוסף אגרנטיסטטיסטיקה 20170
דסוקי האשםסטטיסטיקה 20170
חדד יניבסטטיסטיקה 20170
שלודי אחמדסטטיסטיקה 20170
מליחוב אברהםסטטיסטיקה 20170
כהן עמריסטטיסטיקה 20170
מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
ברזני עידןסטטיסטיקה 20170
זיזואשבילי רפאלסטטיסטיקה 20170
ריבוח דודסטטיסטיקה 20170
מוסולוב ג'ניהסטטיסטיקה 20170
מאור בן זאבזאבי יהוד0
עליאן מוחמדסטטיסטיקה 20170
אבוליל סעידסטטיסטיקה 20170
אושר מרגוליססטטיסטיקה 20170
בלילטי יגלסטטיסטיקה 20170
חממי אורסטטיסטיקה 20170
אלנתשה נידאלסטטיסטיקה 20170
דרזנר תומרסטטיסטיקה 20170
נועם כהןסטטיסטיקה 20170
קידר יצחקסטטיסטיקה 20170
דודאי אמירסטטיסטיקה 20170
יוני שפיראסטטיסטיקה 20170
אברהמי רןסטטיסטיקה 20170
אבו חמדיה גומעהיונה ת"א0
אפרימוב ארקדיסטטיסטיקה 20170
מנסור בסאםסטטיסטיקה 20170
אסייג איתיסטטיסטיקה 20170
פרוך חאמדסטטיסטיקה 20170
אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20170
קדוש מייקלסטטיסטיקה 20170
אבו סולב הישאםסטטיסטיקה 20170
לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20170
פלקובוסקי גינהסטטיסטיקה 20170

כרטיסים צהובים 2017

דירוגשחקןקבוצהכרטיס צהוב
1אור צינדרמןזאבי יהוד6
2ווהבה יוסיאולטראס תל אביב5
3אלון רוסקולופהסטטיסטיקה 20175
4פרוך חאמדיונה ת"א4
5סמימי מאירדולפיני אשדוד4
6שלומי אסרףזאבי יהוד4
7בן מוחה תומראולטראס תל אביב3
8אברהמי רןגמלי באר שבע3
9חממי אוראולטראס תל אביב3
10אבו עגאג מוחמדגמלי באר שבע3
11עליאן מוחמדיונה ת"א3
12בכרי איאדיונה ת"א3
13גיא דהןסטטיסטיקה 20173
14זפרני חייםאולטראס תל אביב3
15קיסוס רפאלאולטראס תל אביב3
16יוסף אגרנטיסטטיסטיקה 20172
17מרדכייב מאוראריות חיפה2
18אסייג איתיגמלי באר שבע2
19אלנתשה נידאליונה ת"א2
20אבוליל סעידאריות חיפה2
21קרפובינסקי שיאריות חיפה2
22אבו גאנם איברהיםיונה ת"א2
23אבוליל סאלחאריות חיפה2
24יאיר רחמנוביהלומי נתניה2
25פיקאדו צדאלוזאבי יהוד2
26קראקה נידאלסטטיסטיקה 20172
27סלבה ויאצסלבגמלי באר שבע1
28שלודי אחמדיונה ת"א1
29דסוקי האשםדולפיני אשדוד1
30אבוליל מחמודאריות חיפה1
31דקל זקיףסטטיסטיקה 20171
32פליק אדייהלומי נתניה1
33חפיף שפירסטטיסטיקה 20171
34פלדמן מיכאלאולטראס תל אביב1
35יוני שפיראזאבי יהוד1
36מנסור בסאםיהלומי נתניה1
37דודאי אמיריהלומי נתניה1
38בלילטי יגלדולפיני אשדוד1
39דרזנר תומראריות חיפה1
40אדיר זריהןזאבי יהוד1
41בן הרוש יואלגמלי באר שבע1
42רוחאנה אילייהאריות חיפה1
43ערן ביטוןדולפיני אשדוד1
44איבנצקי איגורגמלי באר שבע1
45אבו פנה מוחמדיהלומי נתניה1
46ניאזוב ברוךאולטראס תל אביב1
47מקסים שליוסטטיסטיקה 20170
48כהן עמריסטטיסטיקה 20170
49מאור בן זאבזאבי יהוד0
50גדי ביטוןסטטיסטיקה 20170
51אלעסאם אחמדסטטיסטיקה 20170
52נגב אבישיסטטיסטיקה 20170
53חדד יניבאולטראס תל אביב0
54מליחוב אברהםאריות חיפה0
55אילוז דבירגמלי באר שבע0
56שאקיראת מוחמדיונה ת"א0
57גולי יקירדולפיני אשדוד0
58רועי אסאזאבי יהוד0
59נידאל גאנםסטטיסטיקה 20170
60אבו עסא אברהיםגמלי באר שבע0
61לי זנקו סמיסטטיסטיקה 20170
62זיזואשבילי רפאליהלומי נתניה0
63שרים מחמודיונה ת"א0
64ברזני עידןאריות חיפה0
65אבו סולב הישאםיונה ת"א0
66קדוש מייקלדולפיני אשדוד0
67אלכסיי שפיגלמןסטטיסטיקה 20170
68אפרימוב ארקדיאולטראס תל אביב0
69קידר יצחקדולפיני אשדוד0
70אבו חמדיה גומעהיונה ת"א0
71מוסולוב ג'ניהדולפיני אשדוד0
72נועם כהןזאבי יהוד0
73אושר מרגוליסזאבי יהוד0
74פלקובוסקי גינהגמלי באר שבע0
75ריבוח דודאולטראס תל אביב0
76מיסגנאו וורקנך יובלדולפיני אשדוד0
77רועי בירנבאוםסטטיסטיקה 20170
78כהן מתן דניאלאולטראס תל אביב0
79ברגד חןדולפיני אשדוד0
80קחרמונוב איסקנדרדולפיני אשדוד0
81אביאל טגה אברהיהלומי נתניה0
82ברוכוב ארתורגמלי באר שבע0
83זלמן אלישייבזאבי יהוד0
84ג'ני יאירדולפיני אשדוד0
85סרחאן מוסטפהיהלומי נתניה0
86ליזר עומרגמלי באר שבע0
87אבו דאהים שריףיונה ת"א0
88אברהם ארזאולטראס תל אביב0
89ברק מדינהזאבי יהוד0
90חג'ג' שיסטטיסטיקה 20170
91ביטון שלומייהלומי נתניה0
92גרין תמיראריות חיפה0
93טשגר אברהםסטטיסטיקה 20170
94שרקה משהאולטראס תל אביב0
95אוחנה לירוןאריות חיפה0
96ירמיהו אמיריהלומי נתניה0
97גדאדללה ואסיםיהלומי נתניה0
98מארק בורדייניזאבי יהוד0
99ינקו סהראריות חיפה0
100פרץ שובלאריות חיפה0
101ברוך יוניסטטיסטיקה 20170
102דיבוך מוטיגמלי באר שבע0
103ליברמן יואשגמלי באר שבע0