לוח משחקים 2019

לוח משחקים 2019

תאריךמחזורזמן/תוצאהענףעונהאולםמאמר
2019-01-21 20:15:0021 בינואר 2019 דולפיני אשדוד vs כרישי אשדוד/ראשל"צ11 - 1ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-01-21 21:00:0021 בינואר 2019 זאבי יהוד vs יהלומי נתניה4 - 2ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-01-24 21:00:0024 בינואר 2019 יונה ת"א vs אולטראס תל אביב7 - 7ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-01-25 12:00:0025 בינואר 2019 אריות חיפה vs זאבוני יהוד3 - 1ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-01-27 18:15:0027 בינואר 2019 זאבוני יהוד vs יונה ת"א2 - 6ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-01-28 20:15:0028 בינואר 2019 דולפיני אשדוד vs זאבי יהוד4 - 1ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-01-28 21:00:0028 בינואר 2019 אולטראס תל אביב vs יהלומי נתניה7 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-01-31 21:15:0031 בינואר 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs אריות חיפה2 - 4ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-02-04 21:00:004 בפברואר 2019 זאבי יהוד vs אולטראס תל אביב1 - 4ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-02-07 19:00:007 בפברואר 2019 יהלומי נתניה vs זאבוני יהוד1 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-07 21:00:007 בפברואר 2019 יונה ת"א vs כרישי אשדוד/ראשל"צ1 - 7ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-10 21:15:0010 בפברואר 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs יהלומי נתניה8 - 0ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-11 20:15:0011 בפברואר 2019 דולפיני אשדוד vs יונה ת"א6 - 3ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-02-11 21:00:0011 בפברואר 2019 אולטראס תל אביב vs זאבוני יהוד4 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-15 12:00:0015 בפברואר 2019 אריות חיפה vs זאבי יהוד2 - 3ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-17 18:15:0017 בפברואר 2019 זאבוני יהוד vs זאבי יהוד0 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-18 20:15:0018 בפברואר 2019 דולפיני אשדוד vs אריות חיפה7 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-18 21:00:0018 בפברואר 2019 אולטראס תל אביב vs כרישי אשדוד/ראשל"צ1 - 5ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-02-21 19:00:0021 בפברואר 2019 יהלומי נתניה vs דולפיני אשדוד4 - 8ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-22 12:00:0022 בפברואר 2019 אריות חיפה vs יונה ת"א11 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-25 20:15:0025 בפברואר 2019 דולפיני אשדוד vs אולטראס תל אביב8 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-02-25 21:00:0025 בפברואר 2019 זאבי יהוד vs יונה ת"א7 - 4ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-02-28 21:15:0028 בפברואר 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs זאבוני יהוד2 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-01 12:00:001 במרץ 2019 אריות חיפה vs יהלומי נתניה9 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-03 18:15:003 במרץ 2019 זאבוני יהוד vs דולפיני אשדוד0 - 4ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-04 21:00:004 במרץ 2019 אולטראס תל אביב vs אריות חיפה3 - 5ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-03-07 19:00:007 במרץ 2019 יהלומי נתניה vs יונה ת"א6 - 4ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-07 21:15:007 במרץ 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs זאבי יהוד3 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-24 18:15:0024 במרץ 2019 זאבוני יהוד vs אריות חיפה3 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-25 19:00:0025 במרץ 2019 יהלומי נתניה vs זאבי יהוד8 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-25 21:00:0025 במרץ 2019 אולטראס תל אביב vs יונה ת"א6 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-03-25 21:15:0025 במרץ 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs דולפיני אשדוד5 - 6ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-03-28 21:00:0028 במרץ 2019 יונה ת"א vs אריות חיפה4 - 8ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-01 21:00:001 באפריל 2019 זאבי יהוד vs דולפיני אשדוד1 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-04 19:00:004 באפריל 2019 יהלומי נתניה vs אולטראס תל אביב3 - 4ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-04 21:00:004 באפריל 2019 יונה ת"א vs זאבוני יהוד7 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-05 12:00:005 באפריל 2019 אריות חיפה vs כרישי אשדוד/ראשל"צ2 - 3ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-07 18:15:007 באפריל 2019 זאבוני יהוד vs יהלומי נתניה3 - 1ליגת קטרגל אולמות2019
סיכום
2019-04-08 20:15:008 באפריל 2019 דולפיני אשדוד vs אריות חיפה9 - 3ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-08 21:00:008 באפריל 2019 אולטראס תל אביב vs זאבי יהוד5 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-08 21:15:008 באפריל 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs יונה ת"א4 - 4ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-28 18:15:0028 באפריל 2019 זאבוני יהוד vs אולטראס תל אביב1 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-04-29 21:00:0029 באפריל 2019 זאבי יהוד vs אריות חיפה7 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-02 19:00:002 במאי 2019 יהלומי נתניה vs כרישי אשדוד/ראשל"צ4 - 4ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-02 21:00:002 במאי 2019 יונה ת"א vs דולפיני אשדוד5 - 10ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-04 21:00:004 במאי 2019 יונה ת"א vs זאבי יהוד0 - 3ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-13 20:15:0013 במאי 2019 דולפיני אשדוד vs יהלומי נתניה8 - 3ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-13 21:00:0013 במאי 2019 זאבי יהוד vs זאבוני יהוד8 - 0ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-16 21:15:0016 במאי 2019 כרישי אשדוד/ראשל"צ vs אולטראס תל אביב3 - 0ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-19 18:15:0019 במאי 2019 זאבוני יהוד vs כרישי אשדוד/ראשל"צ1 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-20 21:00:0020 במאי 2019 אולטראס תל אביב vs דולפיני אשדוד3 - 6ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-23 19:00:0023 במאי 2019 יהלומי נתניה vs אריות חיפה4 - 8ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-27 20:15:0027 במאי 2019 דולפיני אשדוד vs זאבוני יהוד8 - 2ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-27 21:00:0027 במאי 2019 זאבי יהוד vs כרישי אשדוד/ראשל"צ1 - 3ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-30 21:00:0030 במאי 2019 יונה ת"א vs יהלומי נתניה5 - 0ליגת קטרגל אולמות2019סיכום
2019-05-31 12:00:0031 במאי 2019 אריות חיפה vs אולטראס תל אביב5 - 5ליגת קטרגל אולמות2019סיכום