לוח משחקים 2020

לוח משחקים 2020

תאריךמחזורזמן/תוצאהLeagueעונהאולםמאמר
יהלומי נתניה vs כרישי אשדוד/ראשל"צליגת קטרגל אולמות2020
זאבוני יהוד vs יונה ת"אליגת קטרגל אולמות2020
כרישי אשדוד/ראשל"צ vs זאבוני יהודליגת קטרגל אולמות2020
יונה ת"א vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2020
זאבי יהוד vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2020
דולפיני אשדוד vs כרישי אשדוד/ראשל"צליגת קטרגל אולמות2020
אריות חיפה vs יונה ת"אליגת קטרגל אולמות2020
זאבוני יהוד vs יהלומי נתניהליגת קטרגל אולמות2020
דולפיני אשדוד vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2020
יהלומי נתניה vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2020
כרישי אשדוד/ראשל"צ vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2020
יונה ת"א vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2020
דולפיני אשדוד vs זאבוני יהודליגת קטרגל אולמות2020
אריות חיפה vs יהלומי נתניהליגת קטרגל אולמות2020
זאבי יהוד vs כרישי אשדוד/ראשל"צליגת קטרגל אולמות2020
זאבוני יהוד vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2020
כרישי אשדוד/ראשל"צ vs יונה ת"אליגת קטרגל אולמות2020
זאבי יהוד vs יהלומי נתניהליגת קטרגל אולמות2020
דולפיני אשדוד vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2020
יונה ת"א vs יהלומי נתניהליגת קטרגל אולמות2020
אריות חיפה vs כרישי אשדוד/ראשל"צליגת קטרגל אולמות2020
זאבי יהוד vs זאבוני יהודליגת קטרגל אולמות2020
כרישי אשדוד/ראשל"צ vs יהלומי נתניהליגת קטרגל אולמות2020
יונה ת"א vs זאבוני יהודליגת קטרגל אולמות2020
זאבי יהוד vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2020
זאבוני יהוד vs כרישי אשדוד/ראשל"צליגת קטרגל אולמות2020
דולפיני אשדוד vs יונה ת"אליגת קטרגל אולמות2020
יהלומי נתניה vs יונה ת"אליגת קטרגל אולמות2020
אריות חיפה vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2020
יהלומי נתניה vs זאבוני יהודליגת קטרגל אולמות2020
כרישי אשדוד/ראשל"צ vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2020
יונה ת"א vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2020
דולפיני אשדוד vs יהלומי נתניהליגת קטרגל אולמות2020
זאבי יהוד vs יונה ת"אליגת קטרגל אולמות2020
יהלומי נתניה vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2020
כרישי אשדוד/ראשל"צ vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2020
זאבוני יהוד vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2020
יהלומי נתניה vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2020
יונה ת"א vs כרישי אשדוד/ראשל"צליגת קטרגל אולמות2020
אריות חיפה vs זאבוני יהודליגת קטרגל אולמות2020
זאבוני יהוד vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2020
אריות חיפה vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2020