לוח כדורעף חופים גברים – ראשון לציון/אשדוד 2018

לוח כדורעף חופים אזור ראשון לציון/אשדוד

תאריךמשחקתוצאותLeagueעונהסטטוס
איגור זנקו - סמי זנקו VS רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינהכדורעף חופים בנים דרום2018
אלושה קלרמן - זלמן אלישייב VS יגון גגון - אנדריי מארינצנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
אחמד שלודי - מוחמד סורחי VS אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יקכדורעף חופים בנים דרום2018
רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינה VS אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יקכדורעף חופים בנים דרום2018
יגון גגון - אנדריי מארינצנקו VS אחמד שלודי - מוחמד סורחיכדורעף חופים בנים דרום2018
איגור זנקו - סמי זנקו VS אלושה קלרמן - זלמן אלישייבכדורעף חופים בנים דרום2018
אלושה קלרמן - זלמן אלישייב VS רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינהכדורעף חופים בנים דרום2018
אחמד שלודי - מוחמד סורחי VS איגור זנקו - סמי זנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינה VS יגון גגון - אנדריי מארינצנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
אלושה קלרמן - זלמן אלישייב VS אחמד שלודי - מוחמד סורחיכדורעף חופים בנים דרום2018
אחמד שלודי - מוחמד סורחי VS רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינהכדורעף חופים בנים דרום2018
אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יק VS אלושה קלרמן - זלמן אלישייבכדורעף חופים בנים דרום2018
יגון גגון - אנדריי מארינצנקו VS איגור זנקו - סמי זנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינה VS איגור זנקו - סמי זנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
יגון גגון - אנדריי מארינצנקו VS אלושה קלרמן - זלמן אלישייבכדורעף חופים בנים דרום2018
אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יק VS אחמד שלודי - מוחמד סורחיכדורעף חופים בנים דרום2018
אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יק VS רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינהכדורעף חופים בנים דרום2018
אחמד שלודי - מוחמד סורחי VS יגון גגון - אנדריי מארינצנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינה VS אלושה קלרמן - זלמן אלישייבכדורעף חופים בנים דרום2018
איגור זנקו - סמי זנקו VS אחמד שלודי - מוחמד סורחיכדורעף חופים בנים דרום2018
יגון גגון - אנדריי מארינצנקו VS אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יקכדורעף חופים בנים דרום2018
יגון גגון - אנדריי מארינצנקו VS רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינהכדורעף חופים בנים דרום2018
אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יק VS איגור זנקו - סמי זנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
אחמד שלודי - מוחמד סורחי VS אלושה קלרמן - זלמן אלישייבכדורעף חופים בנים דרום2018
רפי קיסוס - חן בלילטי - ברק מדינה VS אחמד שלודי - מוחמד סורחיכדורעף חופים בנים דרום2018
אלושה קלרמן - זלמן אלישייב VS אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יקכדורעף חופים בנים דרום2018
איגור זנקו - סמי זנקו VS יגון גגון - אנדריי מארינצנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יק VS יגון גגון - אנדריי מארינצנקוכדורעף חופים בנים דרום2018
איגור זנקו - סמי זנקו VS אשוט אקופיאן - אלכסנדר מילינצ'יקכדורעף חופים בנים דרום2018
אלושה קלרמן - זלמן אלישייב VS איגור זנקו - סמי זנקוכדורעף חופים בנים דרום2018