לוח כדורעף חופים גברים – ת"א 2018

לוח כדורעף חופים אזור ת"א 2018

תאריךמשחקתוצאותLeagueעונהסטטוס
מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופרי VS שי קפרובינסקי - כפיר בן חמוכדורעף חופים בנים מרכז2018
ארקדי אפרימוב - מישה פלדמן VS אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנרכדורעף חופים בנים מרכז2018
שי קפרובינסקי - כפיר בן חמו VS ארקדי אפרימוב - מישה פלדמןכדורעף חופים בנים מרכז2018
עדי פוליאק - באסו פלקה VS מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופריכדורעף חופים בנים מרכז2018
אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנר VS שי קפרובינסקי - כפיר בן חמוכדורעף חופים בנים מרכז2018
שי קפרובינסקי - כפיר בן חמו VS עדי פוליאק - באסו פלקהכדורעף חופים בנים מרכז2018
מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופרי VS ארקדי אפרימוב - מישה פלדמןכדורעף חופים בנים מרכז2018
עדי פוליאק - באסו פלקה VS ארקדי אפרימוב - מישה פלדמןכדורעף חופים בנים מרכז2018
מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופרי VS אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנרכדורעף חופים בנים מרכז2018
שי קפרובינסקי - כפיר בן חמו VS מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופריכדורעף חופים בנים מרכז2018
אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנר VS ארקדי אפרימוב - מישה פלדמןכדורעף חופים בנים מרכז2018
עדי פוליאק - באסו פלקה VS אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנרכדורעף חופים בנים מרכז2018
ארקדי אפרימוב - מישה פלדמן VS שי קפרובינסקי - כפיר בן חמוכדורעף חופים בנים מרכז2018
מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופרי VS עדי פוליאק - באסו פלקהכדורעף חופים בנים מרכז2018
שי קפרובינסקי - כפיר בן חמו VS אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנרכדורעף חופים בנים מרכז2018
עדי פוליאק - באסו פלקה VS שי קפרובינסקי - כפיר בן חמוכדורעף חופים בנים מרכז2018
ארקדי אפרימוב - מישה פלדמן VS מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופריכדורעף חופים בנים מרכז2018
ארקדי אפרימוב - מישה פלדמן VS עדי פוליאק - באסו פלקהכדורעף חופים בנים מרכז2018
אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנר VS מאיר סמימי - איסקנדר קחרמונוב - יניב עופריכדורעף חופים בנים מרכז2018
אביהו וקרט - אור פוגל - תומר דרזנר VS עדי פוליאק - באסו פלקהכדורעף חופים בנים מרכז2018