לוח כדורעף חופים – נוער 2018

לוח כדורעף חופים - נוער 2018

תאריךמשחקתוצאותLeagueעונהסטטוס
לירון סיבוני - עדן סיבוני VS מייקל עופרי - מארק בורדייניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
סאמי עופרי - מישל זנקו VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
שמעון מלכה - שביב ריינליב VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלטכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
מייקל עופרי - מארק בורדייני VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלטכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS שמעון מלכה - שביב ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
לירון סיבוני - ולריה שבנצקו VS סאמי עופרי - מישל זנקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
סאמי עופרי - מישל זנקו VS מייקל עופרי - מארק בורדייניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
שמעון מלכה - שביב ריינליב VS לירון סיבוני - עדן סיבוניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
מייקל עופרי - מארק בורדייני VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
לירון סיבוני - עדן סיבוני VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלטכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
סאמי עופרי - מישל זנקו VS שמעון מלכה - שביב ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
שמעון מלכה - שביב ריינליב VS מייקל עופרי - מארק בורדייניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS סאמי עופרי - מישל זנקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
דינסטי ריינליב - עדן סיבוני VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
מייקל עופרי - מארק בורדייני VS לירון סיבוני - ולריה שבנצקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS סאמי עופרי - מישל זנקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS שמעון מלכה - שביב ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS מייקל עופרי - מארק בורדייניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
שמעון מלכה - שביב ריינליב VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
סאמי עופרי - מישל זנקו VS לירון סיבוני - עדן סיבוניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
מייקל עופרי - מארק בורדייני VS סאמי עופרי - מישל זנקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
לירון סיבוני - עדן סיבוני VS שמעון מלכה - שביב ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלטכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
דינסטי ריינליב - ניקון ריינליב VS מייקל עופרי - מארק בורדייניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלט VS לירון סיבוני - עדן סיבוניכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
שמעון מלכה - שביב ריינליב VS סאמי עופרי - מישל זנקוכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
מייקל עופרי - מארק בורדייני VS שמעון מלכה - שביב ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
סאמי עופרי - מישל זנקו VS טמיר קחרמונוב - גל אליקשבילי - דויד רוזנבלטכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018
לירון סיבוני - עדן סיבוני VS דינסטי ריינליב - ניקון ריינליבכדורעף חופים נוער בנים ובנות2018