כדורעף חופים – גברים גמר 2017

ניצחון

יגון גגון ואנדרי מארינצנקו

כדורעף חופים - גברים גמר 2017

רבע גמר חצי גמר גמר 2017
איגור זנקו וסמי זנקו  
24 ביוני 2017
איגור זנקו וסמי זנקו 42-16 תומר דרזנר, איליה רוחאנה ואליהו סלם
איגור זנקו וסמי זנקו
24 ביוני 2017
איגור זנקו וסמי זנקו 0:00 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
תומר דרזנר, איליה רוחאנה ואליהו סלם
 יגון גגון ואנדרי מארינצנקו
אלושה קלרמן וזלמן אליישיב
24 ביוני 2017
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו 0:00 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
24 ביוני 2017
אלושה קלרמן וזלמן אליישיב 10:00 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
 
מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
 
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו
24 ביוני 2017
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו 10:00 אדיר זריהן, שלומי אסרף ואושרי כסיף
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו
24 ביוני 2017
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו 0:00 מייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה
אדיר זריהן, שלומי אסרף ואושרי כסיף
 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
מייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה 
24 ביוני 2017
מייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה 10:00 כפיר בן חמו, שי קרפובנסקי וסער ינקו
מייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה
 
כפיר בן חמו, שי קרפובנסקי וסער ינקו
רבע גמר חצי גמר גמר 2017 חצי גמר רבע גמר
איגור זנקו וסמי זנקו   יגון גגון ואנדרי מארינצנקו
24 ביוני 2017
איגור זנקו וסמי זנקו 42-16 תומר דרזנר, איליה רוחאנה ואליהו סלם
24 ביוני 2017
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו 10:00 אדיר זריהן, שלומי אסרף ואושרי כסיף
איגור זנקו וסמי זנקויגון גגון ואנדרי מארינצנקו
24 ביוני 2017
איגור זנקו וסמי זנקו 0:00 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
24 ביוני 2017
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו 0:00 מייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה
תומר דרזנר, איליה רוחאנה ואליהו סלםיגון גגון ואנדרי מארינצנקואדיר זריהן, שלומי אסרף ואושרי כסיף
 
24 ביוני 2017
יגון גגון ואנדרי מארינצנקו 0:00 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
 
אלושה קלרמן וזלמן אליישיבמאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימובמייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה
24 ביוני 2017
אלושה קלרמן וזלמן אליישיב 10:00 מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימוב
 
24 ביוני 2017
מייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה 10:00 כפיר בן חמו, שי קרפובנסקי וסער ינקו
מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימובמייקל קדוש, מיכאל פלדמן ומשה שרקה
  
מאיר סמימי, איסקנדר קחרמונוב וארקדי אפרימובכפיר בן חמו, שי קרפובנסקי וסער ינקו