כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

יום: 19 ביוני 2022