כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

לוח משחקים עונה 2024

לוח משחקים עונה 2024

תאריךמשחקתוצאותליגהעונהמגרשתיאורמחזור
יונה תל אביב vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 1
כפר קאסם vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 1
אריות חיפה vs כפר קאסםליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 2
דולפיני אשדוד vs יונה תל אביבליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 2
אריות חיפה vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 3
זאבי יהוד vs יונה תל אביבליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 3
כפר קאסם vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 4
זאבי יהוד vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 4
יונה תל אביב vs כפר קאסםליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 5
דולפיני אשדוד vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 5
יונה תל אביב vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 6
יונה תל אביב vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 7
אריות חיפה vs זאבי יהודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 8
דולפיני אשדוד vs כפר קאסםליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 8
כפר קאסם vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 7
זאבי יהוד vs דולפיני אשדודליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 9
דולפיני אשדוד vs אריות חיפהליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 6
כפר קאסם vs יונה תל אביבליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 9
זאבי יהוד vs כפר קאסםליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 10
אריות חיפה vs יונה תל אביבליגת קטרגל אולמות2024לזירת המשחקמחזור 10