vs

פרטים

תאריך זמן ליגה עונה
28/02/2020 12:30 ליגת קטרגל אולמות 2020

תוצאות

קבוצהתוצאה
אריות חיפההפסד
יהלומי נתניהניצחון

VS VS 5 8 10 14 15 15 20 21 22 23 24 24 24 25 26 27 30 33 35 35 35 37 39 40

משחקי עבר של הקבוצות

בי"ס נעמי שמר, רח' לאון רייך 4 נתניה

מרכז ספורט קהילתי קריית חיים, רח' יצחק בן צבי 6

בי"ס נעמי שמר, רח' לאון רייך 4 נתניה

מרכז קהילתי קריית חיים, רח' יצחק בן צבי 6

מרכז ספורט קהילתי קריית חיים, רח' יצחק בן צבי 6

מרכז ספורט קהילתי קריית חיים, רח' יצחק בן צבי 6

בי"ס נעמי שמר, רח' לאון רייך 4 נתניה