vs

פרטים

תאריך זמן ליגה עונה
12/03/2020 21:00 ליגת קטרגל אולמות 2020

תוצאות

קבוצהתוצאה
יונה תל אביבהפסד
יהלומי נתניהניצחון

VS VS 4 5 10 13 13 14 15 16 17 23 24 25 26 30 32 34 36 40

משחקי עבר של הקבוצות

אולם פולינסקי - רח' רינגלבלום 5 ירושלים

בי"ס נעמי שמר, רח' לאון רייך 4 נתניה

אולם פולינסקי - רח' רינגלבלום 5 ירושלים

בי"ס נעמי שמר, רח' לאון רייך 4 נתניה

בי"ס נעמי שמר, רח' לאון רייך 4 נתניה

אולם פולינסקי - רח' רינגלבלום 5 ירושלים

אולם פולינסקי - רח' רינגלבלום 5 ירושלים