כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

אריות חיפה vs אולטראס תל אביב

2017 - ליגת קטרגל אולמות