כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

כרטיסים אדומים לשנת 2023

כרטיסים אדומים לשנת 2023

דירוגשחקןקבוצה
1ולודמיר ארסטניוקכרטיסים אדומים לשנת 20231
2עליאן מוחמדכרטיסים אדומים לשנת 20231
3אור צינדרמןכרטיסים אדומים לשנת 20231
4באסו פלקהכרטיסים אדומים לשנת 20231
5דקל זקיףכרטיסים אדומים לשנת 20230
6שלודי אחמדכרטיסים אדומים לשנת 20230
7גל אליקשביליכרטיסים אדומים לשנת 20230
8מחמוד אבולילכפר קאסם0
9חפיף שפירכרטיסים אדומים לשנת 20230
10חמודה מוחמד אחמדכרטיסים אדומים לשנת 20230
11דולפין ברגשטיינסכרטיסים אדומים לשנת 20230
12עבד אלבכריכרטיסים אדומים לשנת 20230
13ניקון ריינליבכרטיסים אדומים לשנת 20230
14עבד עליאחמדכרטיסים אדומים לשנת 20230
15פליק אדיכרטיסים אדומים לשנת 20230
16קדוש מייקלכרטיסים אדומים לשנת 20230
17בלילטי יגלכרטיסים אדומים לשנת 20230
18אבו סולב הישאםכרטיסים אדומים לשנת 20230
19ניקולוז ממיסשויליכרטיסים אדומים לשנת 20230
20אסלאם גיתכרטיסים אדומים לשנת 20230
21בן מוחה תומרכרטיסים אדומים לשנת 20230
22ברגד חןכרטיסים אדומים לשנת 20230
23חמזה אלגעבהכרטיסים אדומים לשנת 20230
24אבוליל סאלחכרטיסים אדומים לשנת 20230
25דרזנר תומרכרטיסים אדומים לשנת 20230
26ערן ביטוןכרטיסים אדומים לשנת 20230
27מייקל עופריכרטיסים אדומים לשנת 20230
28רועי בירנבאוםכרטיסים אדומים לשנת 20230
29חג'ג' שיכרטיסים אדומים לשנת 20230
30אושר איציק מייליכרטיסים אדומים לשנת 20230
31אחמד בורגולכרטיסים אדומים לשנת 20230
32סמימי מאירכרטיסים אדומים לשנת 20230
33קחרמונוב איסקנדרכרטיסים אדומים לשנת 20230
34איברהים אבו גנאםכרטיסים אדומים לשנת 20230
35ראיד בורגולכרטיסים אדומים לשנת 20230
36דוד גומברגכרטיסים אדומים לשנת 20230
37איליה רוחאנהכרטיסים אדומים לשנת 20230
38מיסגנאו וורקנך יובלכרטיסים אדומים לשנת 20230
39איאד אבו בכריכרטיסים אדומים לשנת 20230
40אלון רוסקולופהכרטיסים אדומים לשנת 20230
41אוריאל אברהם יונהכרטיסים אדומים לשנת 20230
42עומר כהןכרטיסים אדומים לשנת 20230
43שרון עדניכרטיסים אדומים לשנת 20230
44עלא עאמרכרטיסים אדומים לשנת 20230
45עלאא סרסורכרטיסים אדומים לשנת 20230
46גיני יאירכרטיסים אדומים לשנת 20230
47דינסטי ריינליבכרטיסים אדומים לשנת 20230
48אברהם טשגרכרטיסים אדומים לשנת 20230
49אסמאעיל עאמרכרטיסים אדומים לשנת 20230
50רודלף גונצלבסאריות חיפה0
51משה חיוןכרטיסים אדומים לשנת 20230
52עתנאן עיאשכרטיסים אדומים לשנת 20230
53ריבוח דודכרטיסים אדומים לשנת 20230
54יאיר רחמנובכרטיסים אדומים לשנת 20230
55סמי לי זנקוכרטיסים אדומים לשנת 20230
56אבו ליל סעידכרטיסים אדומים לשנת 20230
57לוי דארמוסאכרטיסים אדומים לשנת 20230
58מוחמד אחמדיונה תל אביב0
59ניקיה רוטיןאריות חיפה0
60אנדריי בורדוקובסקיכרטיסים אדומים לשנת 20230
61טמיר קחרמונובכרטיסים אדומים לשנת 20230
62גל יבטושנקיכרטיסים אדומים לשנת 20230
63אחמד חליליהכפר קאסם0
64חממי אורכרטיסים אדומים לשנת 20230
65אנדרי פיליפוביךכרטיסים אדומים לשנת 20230
66מוחמד סרסורכרטיסים אדומים לשנת 20230
67מתן ריבנרכרטיסים אדומים לשנת 20230
68יוסף אסוליןכרטיסים אדומים לשנת 20230
69סוראפל ברליהכרטיסים אדומים לשנת 20230