כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

מלך השערים לעונה 2023

מלך השערים לעונה 2023

דירוגשחקןקבוצה
1אחמד חליליהכפר קאסם7
2שרון עדנימלך השערים לעונה 20234
3חממי אורמלך השערים לעונה 20234
4בלילטי יגלמלך השערים לעונה 20233
5חמזה אלגעבהמלך השערים לעונה 20233
6חג'ג' שימלך השערים לעונה 20233
7אוריאל אברהם יונהמלך השערים לעונה 20233
8רודלף גונצלבסאריות חיפה3
9רועי בירנבאוםמלך השערים לעונה 20232
10אור צינדרמןמלך השערים לעונה 20232
11דוד גומברגמלך השערים לעונה 20232
12אברהם טשגרמלך השערים לעונה 20232
13פליק אדימלך השערים לעונה 20231
14אסלאם גיתמלך השערים לעונה 20231
15בן מוחה תומרמלך השערים לעונה 20231
16ברגד חןמלך השערים לעונה 20231
17מייקל עופרימלך השערים לעונה 20231
18אחמד בורגולמלך השערים לעונה 20231
19איברהים אבו גנאםמלך השערים לעונה 20231
20איאד אבו בכרימלך השערים לעונה 20231
21איליה רוחאנהמלך השערים לעונה 20231
22באסו פלקהמלך השערים לעונה 20231
23אלון רוסקולופהמלך השערים לעונה 20231
24ריבוח דודמלך השערים לעונה 20231
25משה חיוןמלך השערים לעונה 20231
26סמי לי זנקומלך השערים לעונה 20231
27אנדריי בורדוקובסקימלך השערים לעונה 20231
28דקל זקיףמלך השערים לעונה 20230
29שלודי אחמדמלך השערים לעונה 20230
30גל אליקשבילימלך השערים לעונה 20230
31מחמוד אבולילכפר קאסם0
32חפיף שפירמלך השערים לעונה 20230
33חמודה מוחמד אחמדמלך השערים לעונה 20230
34דולפין ברגשטיינסמלך השערים לעונה 20230
35ניקון ריינליבמלך השערים לעונה 20230
36עבד אלבכרימלך השערים לעונה 20230
37עבד עליאחמדמלך השערים לעונה 20230
38קדוש מייקלמלך השערים לעונה 20230
39אבו סולב הישאםמלך השערים לעונה 20230
40ניקולוז ממיסשוילימלך השערים לעונה 20230
41ולודמיר ארסטניוקמלך השערים לעונה 20230
42אבוליל סאלחמלך השערים לעונה 20230
43דרזנר תומרמלך השערים לעונה 20230
44ערן ביטוןמלך השערים לעונה 20230
45עליאן מוחמדמלך השערים לעונה 20230
46אושר איציק מיילימלך השערים לעונה 20230
47קחרמונוב איסקנדרמלך השערים לעונה 20230
48סמימי מאירמלך השערים לעונה 20230
49ראיד בורגולמלך השערים לעונה 20230
50מיסגנאו וורקנך יובלמלך השערים לעונה 20230
51עלא עאמרמלך השערים לעונה 20230
52עומר כהןמלך השערים לעונה 20230
53עלאא סרסורמלך השערים לעונה 20230
54גיני יאירמלך השערים לעונה 20230
55דינסטי ריינליבמלך השערים לעונה 20230
56אסמאעיל עאמרמלך השערים לעונה 20230
57יאיר רחמנובמלך השערים לעונה 20230
58עתנאן עיאשמלך השערים לעונה 20230
59אבו ליל סעידמלך השערים לעונה 20230
60לוי דארמוסאמלך השערים לעונה 20230
61טמיר קחרמונובמלך השערים לעונה 20230
62מוחמד אחמדיונה תל אביב0
63ניקיה רוטיןאריות חיפה0
64גל יבטושנקימלך השערים לעונה 20230
65אנדרי פיליפוביךמלך השערים לעונה 20230
66מוחמד סרסורמלך השערים לעונה 20230
67מתן ריבנרמלך השערים לעונה 20230
68יוסף אסוליןמלך השערים לעונה 20230
69סוראפל ברליהמלך השערים לעונה 20230