כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

אולם: אולם פולינסקי - רח' רינגלבלום 5 ירושלים