כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

אולם: אולם פולינסקי , רינגלבלום 15 ירושלים