בעלי הסמכה

שופטי כדורגל באולמות מוסמכים ע"י ההתאחדות לכדורגל בישראל

מזכירות כדורסל

מזכירות כדורשת

מזכירות כדורגל באולמות