שלום ספורטאים וספורטאיות חירשים וכבדי השמיעה

לכבוד הוא לי לשמש יושב הראש של העמותה ארגון הספורט של החרשים בישראל. יחד עמכם נעשה הכל כדי לעמוד בהצלחה באתגרים החשובים הניצבים בפנינו: העלאת רמת הליגות, פיתוח תשתיות, שיפור נגישות, טיפוח וקידום נבחרות – מילדים ועד בוגרים, גברים ונשים, בכל מגזרים.

דרך ארוכה, מלאה ברגעי שיא, עשה הספורט החרשים הישראלי בעשרות השנים האחרונות. החל בכניסתם של ספורטאים חרשים למסגרות רגילות, וכלה בהישגי השיא של נבחרות ישראל לדורותיהן. את פירות הרגעים ההיסטוריים האלה, ואת אלה שעוד נכונים לנו, ניתן לקצור רק בזכותכם – סוללת הספורטאים וספורטאיות שיוצרים ומשמרים את הספורט כבעל מעמד הבולט והאיכותי בקהילה.

ארגון הספורט של החרשים בישראל שואף להוות כתובת לפיתוח הספורט, לייצובו ולהבאתו לשיאים חדשים באמצעות הרחבת התשתית האירגונית, חיזוק המועדונים, הרחבת הידע והמקצועיות ויישום תכנית אסטרטגית ארוכת טווח.

אני רוצה להודות לגופים העסקיים שתומכים בפעילות העמותה, ובראשם הטוטו, מינהל הספורט ואתנה. הסיוע שלכם מאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בפיתוח הספורט החרשים.

תודתי נתונה גם לחברי הנהלת העמותה על תרומתם הרבה לספורט החרשים לאורך שנים רבות.

אנו מאחלים הצלחה לכל ספורטאים וספורטאיות, המאמנים, השופטים והפעילים בענף, וכמובן האוהדים – נשים וגברים. אנו תקווה שנזכה למשחקים ברמה גבוהה בכל הליגות ומאבקים מרתקים בין הקבוצות. אני בטוח שכולנו יחד, בעבודה משותפת ותוך שקיפות והבנה, נוכל להציב את הספורט החרשים בקדמת הספורט בישראל רגילה וכמובן דור צעיר שממשיך את המסורת המפוארת של הספורט החרשים הנמשכת כבר יותר מ-60 שנה.

הדרך עוד ארוכה, אך אם נישיר מבטינו קדימה ונתמיד בחתירה אל המטרה – אין לי ספק שהצלחתנו והצלחתכם היא רק עניין של זמן.
תמיד כאן אתכם, בשבילכם ולמענכם,


עידו רושינק
יושב ראש
ארגון הספורט של החרשים בישראל

ארגון הספורט של החירשים בישראל

הבית של החירשים וכבדי שמיעה לכל סוגי הספורט ולנבחרות ישראל באולימפיאדות החירשים.

אס”ח הוא עמותה רשומה מס’ 580023497

 

בעלת ניהול תקין, וכוללת את כל האורגנים הנדרשים על פי דין.

אס”ח מחזיק אישור סעיף 46 לתרומות בתוקף. ביצועים כספיים של אס”ח מבוקרת ע”י משרד רו”ח יניר פרקש ושות.

פרטי התקשורת וכתובת

 

כתובת: שדרות יד לבנים 13 תל אביב

דוא”ל : israeldeafsport@gmail.com