הרשמה לליגה
סגל הקבוצה

שחקן-1
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-2בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-3בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-4בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-5בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-6בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-7בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-8בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-9בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-10בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-11בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-12בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-13בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-14בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

פרטי האולם


צוות מקצועי של הקבוצה

צבעי הביגודתשלוםאני מנהל הקבוצה, החתום מטה, בלחיצה על שליחה מצהיר כי