הרשמה לליגה
סגל הקבוצה

שחקן-1
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-2
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-3
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-4
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-5
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-6
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-7
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-8
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-9
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-10
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-11
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-12
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-13
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

שחקן-14
בדיקת מאמץ

תמונת שחקן

פרטי האולם


צוות מקצועי של הקבוצה

צבעי הביגודתשלוםאני מנהל הקבוצה, החתום מטה, בלחיצה על שליחה מצהיר כי