תארים

שנה/עונה כדורגל באולמות (אליפות, גביע) כדורסל (אליפות, גביע) אליפות טורניר כדורגל אליפות טורניר באולינג אליפות ליגה כדורשת נשים
1955
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
1972
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
1976
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
1977
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
1980
-
-
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
1981
-
-
-
-
אס״ח תל אביב
-
-
1982
-
-
-
-
אס״ח תל אביב
-
-
1983
-
-
-
-
אס״ח תל אביב
-
-
1984
-
-
-
-
אס״ח תל אביב
-
-
1985
-
-
-
-
אס״ח תל אביב
-
-
1986
-
-
-
-
אס״ח תל אביב
-
-
1987
-
-
אס"ח חיפה
-
אס״ח תל אביב
-
-
1988
-
-
אס"ח תל אביב
-
אס"ח תל אביב
-
-
1989
-
-
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
1990
-
-
אס"ח חיפה
-
אס"ח באר שבע
-
-
1991
אס"ח באר שבע
-
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
1992
אס"ח חיפה
-
-
-
-
-
-
1993
אס"ח חיפה
-
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
1994
אס"ח באר שבע
-
אס"ח חיפה
-
אס"ח תל אביב
אס"ח תל אביב
-
1995
אס"ח חיפה
-
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
1996
אס"ח אשקלון
אס"ח חיפה
-
-
-
אס"ח תל אביב
-
1997
-
-
-
-
-
אס"ח חיפה
-
1998
-
-
אס"ח תל אביב
-
-
אס"ח חיפה
-
1999
אס"ח באר שבע
-
-
-
-
אס"ח חיפה
-
2000
אס"ח אונים כפר סבא
אס"ח תל אביב
-
-
-
אס"ח תל אביב
-
2001
אס"ח אשדוד
אס"ח עין מאהל
-
-
-
אס"ח תל אביב
-
2002
אס"ח עין מאהל
אס"ח עין מאהל
דרום תל אביב
-
-
אס"ח חיפה
-
2003
אס"ח חיפה
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
-
2004
אס"ח תל אביב
אס"ח יהוד
-
-
-
אס"ח חיפה
-
2005
אס"ח תל אביב
-
-
-
-
-
-
2006
מ.ס.ח חיפה
אס"ח באר שבע
-
-
-
-
-
2007
כו"ח תל אביב א'
מ.ס.ח חיפה
-
-
-
מ.ס.ח חיפה
-
2008
מ.ס.ח חיפה
כו"ח תל אביב א'
-
-
-
-
-
2009
מ.ס.ח חיפה
כו"ח תל אביב א'
-
-
-
-
-
2010
כו"ח תל אביב א'
כו"ח תל אביב א'
שועלי באר שבע
שועלי באר שבע
-
-
-
2011
אס"ח אשדוד
מ.ס.ח חיפה
שועלי באר שבע
לב תל אביב
-
-
-
2012
זאבי יהוד
זאבי יהוד
קינגס יהוד
קינגס יהוד
-
-
-
2013
זאבי יהוד
זאבי יהוד
קינגס יהוד
שועלי באר שבע
-
-
-
2014
דולפיני אשדוד
מ.ס.ח חיפה
לב תל אביב
לב תל אביב
-
-
-
2015
דולפיני אשדוד
דולפיני אשדוד
שועלי באר שבע
לב תל אביב
-
-
-
2016
דולפיני אשדוד
דולפיני אשדוד
לב תל אביב
לב תל אביב
-
-
-
2017
דולפיני אשדוד
דולפיני אשדוד
לב תל אביב
לב תל אביב
-
-
-
2018
דולפיני אשדוד
דולפיני אשדוד
לב תל אביב
לב תל אביב
-
-
-
2019