אסיפה כללית ובחירות ליו״ר 2016-2020

ביוני התקיים אסיפה כללית ובחירות ליו״ר באסיפה הוצגו דיונים שמטרתם להביא שיפורים והתייעלויות לשנים הבאות

אנו שמחים על השתתפותם של כל הנציגים שהגיעו לאסיפה.