אסיפה כללית ובחירות ליו״ר 2016-2020

ביוני התקיים אסיפה כללית ובחירות ליו״ר באסיפה הוצגו דיונים שמטרתם להביא שיפורים והתייעלויות לשנים הבאות

אנו שמחים על השתתפותם של כל הנציגים שהגיעו לאסיפה.

ארגון הספורט של החירשים בישראל

הבית של החירשים וכבדי שמיעה לכל סוגי הספורט ולנבחרות ישראל באולימפיאדות החירשים.

אס”ח הוא עמותה רשומה מס’ 580023497

 

בעלת ניהול תקין, וכוללת את כל האורגנים הנדרשים על פי דין.

אס”ח מחזיק אישור סעיף 46 לתרומות בתוקף. ביצועים כספיים של אס”ח מבוקרת ע”י משרד רו”ח יניר פרקש ושות.

פרטי התקשורת וכתובת

 

כתובת: שדרות יד לבנים 13 תל אביב

דוא”ל : israeldeafsport@gmail.com