כדורגל אולמות אס"ח
כדורגל אולמות אס״ח

מאמן: עומר חביבאללה