זיכרונות וסיפורי עבר של יושבי ראש אס”ח מעשורים שונים

ניסים צבר

יעקב קרן

דוד לנסמן

יעקב ארנפלד

כתבה וידאו זה מביא את סיפורים היסטורים מרהיבים ושונים של אנשים ששימשו בתפקיד יושב ראש אס”ח לאורך עשורים שונים משנות 60 ועד סוף שנות 2000.

 

אישיים הם:

1966–1968 יעקב ארנפלד

1984–1986 ניסים צבר

1986–1994 יעקב ארנפלד

1994–1998 יעקב קרן

1998–2009 דוד לנסמן

צפייה מהנה